Viladecans acadèmies anglès

Localització de Smart Language Center

Smart Language Center a Viladecans

Disposem de tres centres, tots ells ubicats en el municipi barceloní de Viladecans. Un d'ells està especialitzat en l'ensenyament d'anglès per nens i la resta per tot tipus d'edats.

Li esperem

situació smart language centreSMART LANGUAGE CENTER
  93 659 31 76
  687 09 87 28
  infosmartlanguagecentre.com

www.smart.akdemik.com

 

Jaume Balmes 2, baixos
(Davant plaça Europa)

Atenció al públic,
administració i aules
Local 1
Germans Gabrielistes, 5 - Baixos

Aules nens,
adolescents i adults
Local 2
Grup St Jordi, escala 19

Aules nens,
adolescents i adults
Local 3