Classes d'anglès per a joves

Classes d'anglès per a joves

A Smart Language Centre oferim per a joves cursos d'anglès general de diferents nivells:

Nivells A1/A2

El nivell A1 /A2 correspon a usuaris bàsics amb l'idioma, és a dir, aquells capaços de comunicar-se en situacions quotidianes amb expressions d'ús freqüent i vocabulari elemental.

Nivells B1/B2

El nivell B1 /B2 correspon a usuaris independents amb l'idioma, és a dir, que compten amb la fluïdesa necessària per a comunicar-se sense esforç amb parlants natius.

Nivell d'anglès C1

El nivell C1 d'anglès es caracteritza per una sèrie d'habilitats lingüístiques concretes i definides pel Marc Comú Europeu de referència per a les Llengües que es basen en un ús fluid de l'idioma.

De manera general, les nostres classes són presencials, en grups reduïts i homogenis. Però podem oferir de manera opcional, per als alumnes interessats, sessions en línia de pràctica oral (sense cost addicional.

T'oferim dues opcions de classe durant el transcurs del curs regular de setembre a juny. Sempre de dilluns a divendres.

  • Opció 1. Una sessió a la setmana de dues hores de durada.
  • Opció 2. Dues sessions a la setmana d'1 hora i mitja cadascuna. El que en total sumarien 3 hores setmanals.

Classes de reforç a Viladecans per a secundària i batxillerat

A més de cursos generals, oferim classes de reforç d'anglès a Viladecans per a alumnes de secundària i batxillerat.

Si l'anglès és l'assignatura pendent dels teus fills, porta'ls a la nostra acadèmia i descobriràs com amb el suport i els mètodes necessaris aprendran aquest idioma amb facilitat.

Treballem de manera simultània als continguts impartits en el seu col·legi o institut, ajudant-los a superar els exercicis o exàmens als quals hagin de fer front.

Així mateix, nosaltres avaluem l'evolució de l'alumne, ja sigui un curs general com de reforç, amb la realització de proves trimestrals.

Cursos d'estiu.

Si la demanda ho requereix, podem oferir també cursos generals d'anglès o preparatoris d'exàmens Cambridge (semi intensius) en els mesos d'estiu.

Som la teva acadèmia d'anglès a Viladecans. Oferim diferents cursos per a joves de secundària i batxillerat segons les necessitats que tinguin.