Exàmens oficials TOEIC

TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION

Exàmens oficials TOEIC
Exàmens oficials TOEFL

TOEIC® és vàlid i reconegut per a tot estudiant a partir de 18 anys que precisi: per l’obtenció del Grau universitari, Erasmus, Màsters, Doctorats, etc. Reconegut per totes les universitats Espanyoles.

 • TOEIC® és vàlid i reconegut per a tota persona de 25 a 60 anys que precisi: per l’Exèrcit, Guàrdia Civil, STANAG (militars a nivell europeu), OTAN, Oposicions (BDE, AEAT, CNMV, etc), Habilitació Professorat accés a l’administració, i l’accés al mercat laboral, ja que TOEIC® és capdavantera en el món laboral a Espanya.
 • TOEIC® és multinivell (mesura des d’A1 fins a C1). És un mateix examen per a tots els nivells. Avalua les 4 destresses (Listening, Reading, Speaking and Writing en una sola prova o per separat)
 • TOEIC® no s’aprova ni se suspèn: sempre donarà un nivell de MCER, de manera que sempre s’obtindrà un CERTIFICAT de nivell; és una inversió segura.
 • TOEIC® no PENALITZA a l’alumne: totes les preguntes encertades puntuen i les no encertades no resten.
 • Amb TOEIC® mesurem la capacitat de comunicació: no hi ha part gramatical com a tal ni de vocabulari. En mesurar el nivell comunicatiu, la puntuació TOEIC® donarà el nivell gramatical i de vocabulari del candidat.
 • TOEIC® emet el seu resultat en un Score Report, que a més d’informar sobre la puntuació numèrica del candidat, li situarà en un nivell del MCER. A més, proporciona més informació: punts febles i fortaleses en el seu nivell de comunicació, així com les ABILITIES MEASURED en cada una de les macro destressis (Skills).

  Tota aquesta informació, interpretada pel professor, ajuda a orientar la formació fins als objectius per augmentar el nivell de comunicació. Així, obtindràs informació concreta sobre el temps a invertir per millorar el teu nivell d’anglès, fins a arribar a la meta desitjada.

 • TOEIC® mesura en rangs de 5 punts, amb el que sabràs exactament quin coneixement concret de l’idioma tens, la qual cosa és més exhaust que la descripció dels nivells del MECR. Per això, és el nº 1 per la selecció d’això.
 • Amb TOEIC® a més rebràs informació sobre 13 paràmetres de la teva comprensió de l’idioma: un element clau per seguir millorant.
 • En la secció de Speaking de TOEIC®, el candidat NO ha d’enfrontar-se a un avaluador desconegut, ni ha de realitzar la prova enfront d’un altre examinat alhora, sinó que respondrà tranquil·lament a les preguntes que li planteja l’ordinador amb uns cascos.

  Així, eliminem l’estrès que això suposa per a les persones i ens assegurem una avaluació objectiva (l’avaluador no podrà tenir en compte res que no sigui el nivel d’anglès del candidat perquè no tindrà informació addicional, ni el biaix del cansament de l’avaluador per estar avaluant a moltes persones, ni dels nivells d’altres avaluats.)

 • TOEIC® permet realitzar per separat les habilitats passives (Listening and Reading) de les actives (Speaking and Writing). Això vol dir que pots concentrar-te en millorar les habilitats que necessites, sense haver de realitzar l’examen complet de nou.
 • La correcció de TOEIC® Listening and Reading es realitza a través d’un escàner de lectura òptica, que distingeix les respostes correctes de les incorrectes.
 • La correcció de TOEIC® Speaking and Writing es porta a terme entre 9 correctors diferents, que afronten cadascun, una part de l’examen i doble check posterior, estant obligats a corregir amb les taules de correcció d’ ETS® davant. Sota els paràmetres d’estandardització mundials en els quals s’ha construït la prova, la qual cosa elimina les subjectivitats i imparcialitats i serveix per controlar factors com el cansament de l’avaluador, entre altres.

Des de desembre 2016 som únic Centre Autoritzat per la preparació i realització d’exàmens TOEIC a Viladecans i Gavà.

PUNTUACIÓ TOEIC OBTENCIÓ NIVELL B2

 • LISTENING & READING: 785 – 940
 • WRITING: 150
 • SPEAKING: 160

TOEFL sitema de evaluación continua